Pārlūkot izejas kodu

Fix systemd

master
Miraty pirms 10 mēnešiem
vecāks
revīzija
82db992d30
1 mainītis faili ar 2 papildinājumiem un 2 dzēšanām
  1. +2
    -2
      conf/systemd.service

+ 2
- 2
conf/systemd.service Parādīt failu

@@ -1,13 +1,13 @@
[Unit]
Description=An alternative Web interface for YouTube
After=network.target
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
User=__APP__
Group=__APP__
WorkingDirectory=__FINALPATH__/
ExecStart=__FINALPATH__/invidious >> /var/log/__APP__/__APP__.log 2>&1
ExecStart=__FINALPATH__/invidious

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt