Przeglądaj źródła

Fix systemd

master
Miraty 10 miesięcy temu
rodzic
commit
82db992d30
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. +2
    -2
      conf/systemd.service

+ 2
- 2
conf/systemd.service Wyświetl plik

@@ -1,13 +1,13 @@
[Unit]
Description=An alternative Web interface for YouTube
After=network.target
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
User=__APP__
Group=__APP__
WorkingDirectory=__FINALPATH__/
ExecStart=__FINALPATH__/invidious >> /var/log/__APP__/__APP__.log 2>&1
ExecStart=__FINALPATH__/invidious

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz