25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

58 satır
813 B

@bg: #2a2a2a;
@text-info: #9DA3B0;
@text: white;
@link-color: white;
@main-color: red;
.text-info {
color: @text-info;
font-size: 18px;
}
::selection {
color: @bg;
background-color: @text;
}
section {
margin-top: 40px;
margin-bottom: 40px;
}
a {
text-decoration: underline;
color: @link-color;
transition: all 0.1s linear;
&:hover {
text-decoration: none;
color: @main-color;
}
}
body {
text-align: center;
font-family: "Ubuntu", sans-serif;
padding: 0px;
margin: 20px;
background-color: @bg;
color: @text;
font-size: 30px;
}
samp {
display: inline;
font-family: "Ubuntu Mono", monospace;
font-size: 100%;
letter-spacing: normal;
overflow-wrap: break-word;
}
.samp-wrapper {
margin-top: 20px;
margin-bottom: 20px;
padding: 10px;
padding-left: 15px;
padding-right: 15px;
}