PHP Web interface for generating QR codes https://qr.antopie.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

170 lines
4.5 KiB

<?php
/**
* Utility for css colors
*
* @package Less
* @subpackage color
*/
class Less_Colors {
public static $colors = array(
'aliceblue' => '#f0f8ff',
'antiquewhite' => '#faebd7',
'aqua' => '#00ffff',
'aquamarine' => '#7fffd4',
'azure' => '#f0ffff',
'beige' => '#f5f5dc',
'bisque' => '#ffe4c4',
'black' => '#000000',
'blanchedalmond' => '#ffebcd',
'blue' => '#0000ff',
'blueviolet' => '#8a2be2',
'brown' => '#a52a2a',
'burlywood' => '#deb887',
'cadetblue' => '#5f9ea0',
'chartreuse' => '#7fff00',
'chocolate' => '#d2691e',
'coral' => '#ff7f50',
'cornflowerblue' => '#6495ed',
'cornsilk' => '#fff8dc',
'crimson' => '#dc143c',
'cyan' => '#00ffff',
'darkblue' => '#00008b',
'darkcyan' => '#008b8b',
'darkgoldenrod' => '#b8860b',
'darkgray' => '#a9a9a9',
'darkgrey' => '#a9a9a9',
'darkgreen' => '#006400',
'darkkhaki' => '#bdb76b',
'darkmagenta' => '#8b008b',
'darkolivegreen' => '#556b2f',
'darkorange' => '#ff8c00',
'darkorchid' => '#9932cc',
'darkred' => '#8b0000',
'darksalmon' => '#e9967a',
'darkseagreen' => '#8fbc8f',
'darkslateblue' => '#483d8b',
'darkslategray' => '#2f4f4f',
'darkslategrey' => '#2f4f4f',
'darkturquoise' => '#00ced1',
'darkviolet' => '#9400d3',
'deeppink' => '#ff1493',
'deepskyblue' => '#00bfff',
'dimgray' => '#696969',
'dimgrey' => '#696969',
'dodgerblue' => '#1e90ff',
'firebrick' => '#b22222',
'floralwhite' => '#fffaf0',
'forestgreen' => '#228b22',
'fuchsia' => '#ff00ff',
'gainsboro' => '#dcdcdc',
'ghostwhite' => '#f8f8ff',
'gold' => '#ffd700',
'goldenrod' => '#daa520',
'gray' => '#808080',
'grey' => '#808080',
'green' => '#008000',
'greenyellow' => '#adff2f',
'honeydew' => '#f0fff0',
'hotpink' => '#ff69b4',
'indianred' => '#cd5c5c',
'indigo' => '#4b0082',
'ivory' => '#fffff0',
'khaki' => '#f0e68c',
'lavender' => '#e6e6fa',
'lavenderblush' => '#fff0f5',
'lawngreen' => '#7cfc00',
'lemonchiffon' => '#fffacd',
'lightblue' => '#add8e6',
'lightcoral' => '#f08080',
'lightcyan' => '#e0ffff',
'lightgoldenrodyellow' => '#fafad2',
'lightgray' => '#d3d3d3',
'lightgrey' => '#d3d3d3',
'lightgreen' => '#90ee90',
'lightpink' => '#ffb6c1',
'lightsalmon' => '#ffa07a',
'lightseagreen' => '#20b2aa',
'lightskyblue' => '#87cefa',
'lightslategray' => '#778899',
'lightslategrey' => '#778899',
'lightsteelblue' => '#b0c4de',
'lightyellow' => '#ffffe0',
'lime' => '#00ff00',
'limegreen' => '#32cd32',
'linen' => '#faf0e6',
'magenta' => '#ff00ff',
'maroon' => '#800000',
'mediumaquamarine' => '#66cdaa',
'mediumblue' => '#0000cd',
'mediumorchid' => '#ba55d3',
'mediumpurple' => '#9370d8',
'mediumseagreen' => '#3cb371',
'mediumslateblue' => '#7b68ee',
'mediumspringgreen' => '#00fa9a',
'mediumturquoise' => '#48d1cc',
'mediumvioletred' => '#c71585',
'midnightblue' => '#191970',
'mintcream' => '#f5fffa',
'mistyrose' => '#ffe4e1',
'moccasin' => '#ffe4b5',
'navajowhite' => '#ffdead',
'navy' => '#000080',
'oldlace' => '#fdf5e6',
'olive' => '#808000',
'olivedrab' => '#6b8e23',
'orange' => '#ffa500',
'orangered' => '#ff4500',
'orchid' => '#da70d6',
'palegoldenrod' => '#eee8aa',
'palegreen' => '#98fb98',
'paleturquoise' => '#afeeee',
'palevioletred' => '#d87093',
'papayawhip' => '#ffefd5',
'peachpuff' => '#ffdab9',
'peru' => '#cd853f',
'pink' => '#ffc0cb',
'plum' => '#dda0dd',
'powderblue' => '#b0e0e6',
'purple' => '#800080',
'red' => '#ff0000',
'rosybrown' => '#bc8f8f',
'royalblue' => '#4169e1',
'saddlebrown' => '#8b4513',
'salmon' => '#fa8072',
'sandybrown' => '#f4a460',
'seagreen' => '#2e8b57',
'seashell' => '#fff5ee',
'sienna' => '#a0522d',
'silver' => '#c0c0c0',
'skyblue' => '#87ceeb',
'slateblue' => '#6a5acd',
'slategray' => '#708090',
'slategrey' => '#708090',
'snow' => '#fffafa',
'springgreen' => '#00ff7f',
'steelblue' => '#4682b4',
'tan' => '#d2b48c',
'teal' => '#008080',
'thistle' => '#d8bfd8',
'tomato' => '#ff6347',
'turquoise' => '#40e0d0',
'violet' => '#ee82ee',
'wheat' => '#f5deb3',
'white' => '#ffffff',
'whitesmoke' => '#f5f5f5',
'yellow' => '#ffff00',
'yellowgreen' => '#9acd32'
);
public static function hasOwnProperty( $color ) {
return isset( self::$colors[$color] );
}
public static function color( $color ) {
return self::$colors[$color];
}
}