Site Web en PHP pour présenter des photos https://superflux.antopie.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

28 lines
1.8 KiB

<?php
/**
* Czech PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
* @package PHPMailer
*/
$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'Chyba SMTP: Autentizace selhala.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'Chyba SMTP: Nelze navázat spojení se SMTP serverem.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'Chyba SMTP: Data nebyla přijata.';
$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Prázdné tělo zprávy';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Neznámé kódování: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Nelze provést: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Nelze získat přístup k souboru: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Chyba souboru: Nelze otevřít soubor pro čtení: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Následující adresa odesílatele je nesprávná: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Nelze vytvořit instanci emailové funkce.';
$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Neplatná adresa: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_hostentry'] = 'Záznam hostitele je nesprávný: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_host'] = 'Hostitel je nesprávný: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer není podporován.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Musíte zadat alespoň jednu emailovou adresu příjemce.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'Chyba SMTP: Následující adresy příjemců nejsou správně: ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Chyba přihlašování: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() selhal.';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'Chyba SMTP serveru: ';
$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Nelze nastavit nebo změnit proměnnou: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Chybí rozšíření: ';